E M I R A T E   C A R S

Premium
Ekonom
Sport
SUV
Medium
Van
Model

Yanacaq növü

Premium
Ekonom
Sport
SUV
Medium
Van
Model:

Yanacaq növü:

Şərtlər və Qaydalar

Sürücünün minimal yaş həddi 19 yaş
Sürücülük vəsiqəsində minimum 2 il 
Şəxsiyyət vəsiqəsi
Sürücüluk vəsiqəsi
İcarə müddəti minimum 2 gün 

1. Avtonəqliyyat vasitəsi Ov məqsədi ilə istifadə olunarsa və bu hal İcarəyə verən tərəfindən aşkarlanarsa  İcarəçi 5000 manat cərimə olunacaq.

2. İcarəçi, İcarəyə verənə hər hansısa maddi və  mənəvi ziyan vurarsa və ya hər hansısa xırda və böyük dələduzluq halları İcarəyə verən tərəfindən aşkarlanarsa bu hallar və İcarəçinin məlumatları digər Avtomobil icarəsi ilə məşğul olan şirkətlərlə paylaşılacaq.

3. Avtonəqliyyat vasitəsi İcarəyə verən tərəfindən izləmə cihazı vasitəsiylə izlənilir.

4. Yuxarıda sadalanan hallar icarə müddəti ərzində aşkarlanarsa, avtonəqliyyat vasitəsi icarəyə verən tərəfindən geri götürülür və icarəyə götürənin ödədiyi icarə haqqı geri qaytarılmır.

5. Avtonəqliyyat vasitəsinə dəymiş zərərə görə Köhnəlmə Əmsalı nəzərdə tutulur. (sığorta ödənişindən əlavə)